top of page

Binnen het netwerk werken wij samen met verschillende disciplines met elk hun eigen specifieke kennis en kunde. Op deze pagina kunt u vinden wat elke discipline doet en bij welke problemen (indicaties) wij u o.a. van dienst kunnen zijn. Dit overzicht is misschien niet volledig, maar laat wel een duidelijk beeld zien van wat de mogelijkheden zijn. Vraag gerust naar de mogelijkheden met betrekking tot uw eigen hulpvraag.

De verschillende disciplines //

DIETETIEK

 

De diëtist biedt persoonlijke dieetadviezen aan als u problemen heeft met het eten en drinken. U kunt begeleiding krijgen op het gebied van de samenstelling van het eten en drinken, het opstellen van een dieetadvies, coaching bij gewichtsproblemen (zowel bij overgewicht als ondergewicht). De diëtist zal u helpen te motiveren om uw eet- en drinkgewoonten te veranderen.

 

U kunt hierbij denken aan:

• Ziekte: suikerziekte, hoog cholesterol-gehalte, hoge bloeddruk, overgewicht, ondergewicht.

• Veroudering: hierdoor kan verandering van eetlust en smaak optreden.

• Gebitsproblemen: hierdoor kan  aangepaste voeding nodig zijn.

• Verminderde mobiliteit waardoor een andere energiebehoefte kan ontstaan.

 

 

ERGOTHERAPIE

 

Een ergotherapeut leert cliënten zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen woon- en leefomgeving als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Zo kunnen mensen met beginnende dementie bijvoorbeeld worden getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven.

 

 

 

 

FYSIOTHERAPIE

 

Een fysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegingsapparaat. Bij ouderen ontstaan er vaak problemen in het bewegingsapparaat, de fysiotherapeut helpt bij het in kaart brengen van deze problemen, het omgaan met of oplossen van deze problemen. Met als doel om de zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden. Belangrijk onderdeel hiervan is om te zorgen voor een zo aktief mogelijk leven rekening houdend met de mogelijkheden/ beperkingen.

LOGOPEDIE

 

Een logopedist is iemand die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van spraak-, taal-, en eet- en drinkproblematiek. Binnen het geriatrienetwerk zijn de logopedisten gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van ouderen met psychogeriatrische en/ of somatische problemen. Het adviseren van de omgeving is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

 

PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

 

Een psychosociaal hulpverlener houdt zich bezig met de psychische problemen die ontstaan door bv achteruitgang

IN SAMENWERKING MET DE GERIATERS UIT HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

 

De behoefte van de afdeling geriatrie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis was om duidelijk te krijgen welke gespecialiseerde zorg in de regio aanwezig is. Hierdoor kunnen zij, indien nodig, iedere cliënt die de polikliniek bezoekt doorverwijzen voor geriatrische zorg in de woonomgeving van de cliënt. 

INDICATIES DIETETIEK BV

 

 

- COPD

- Decubitus

- Diabetes mellitus

- Diarree

- Gewichtsverlies/ondervoeding

- Hart- en vaatziekten ondersteuning (CVRM)

- Misselijkheid/verminderde eetlust

- Obstipatie

- Oncologische aandoeningen

- Slikproblemen

- Voedingsproblemen

 

 

 

 

INDICATIES ERGOTHERAPIE

 

- Beperkingen in uitvoeren van dagelijkse bezigheden:

bv.  huishouden, hobby’s, organiseren van een dag, zelfredzaamheid,

- Beperkingen met opstaan, gaan zitten, onveilig lopen

- Onveiligheid in/om huis

-  Advisering m.b.t. hulpmiddelen, kleine aanpassingen, oefenen om dingen op een andere manier uit te voeren. - Cognitie in kaart brengen in relatie tot het dagelijks handelen

- Ondersteuning mantelzorger (denk aan strategieën, gebruik technologie zoals GPRS, sprekend horloge,apps, etc.)

 

INDICATIES FYSIOTHERAPIE

 

- Valpreventie/ valtraining

- Functionele krachttraining

- Functionele oefentherapie

- Conditietraining

- Looptraining

- Transferadvies (advies over hoe iemand het best te verplaatsten is)

- Stimuleren om meer te bewegen

 

 

INDICATIES LOGOPEDIE

 

- Spraak en stemproblemen

- Taalproblemen zoals afasie

- Training van de articulatie en verstaanbaarheid

- Afname van taalonderzoeken

- Behandeling en begeleiding omtrent communicatie

- Observaties tijdens maaltijden en het drinken

Aanvullende informatie...

 

 

bottom of page