top of page

Koploper

in zorg voor

kwetsbare ouderen

Gespecialiseerd in zorg bij u thuis in de regio Drechtsteden e.o.

Video //

Joint Replacement

Nieuws //

2020

Door de Corona uitbraak is het ook voor onze zorgverleners een uitdaging om de zorg zo goed en veilig als mogelijk te leveren. Dit vergt aanpassingen van zowel zorgverlener als de zorgvrager. Voor specifieke vragen over wat wel en niet mogelijk is, kunt u het best contact opnemen met uw vertrouwde zorgverlener. 

2019

Netwerk neemt afscheid van oprichtster/ voorzitter Fenna Verdenius. Er staan nieuwe ontwikkelingen op het programma voor de toekomst.

2018

Er is voldoende aanbod van gespecialiseerde zorgverleners in de hele regio Drechtsteden. Er is regelmatig onderling overleg en overleg met de geriaters in het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

2017

Netwerk wordt langzaam groter. Hele regio is nu goed voorzien. Website is up-to-date gebracht en plannen voor de toekomst zijn gemaakt.

2016

Verdere uitbreiding van het netwerk o.a. met psychosociale hulpverlening. Rapportages aan de geriaters worden besproken. Hoe kunnen we deze verder optimaliseren en op elkaar afstemmen. Presentatie gehad over sarcopenie.

2015

Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest. Daarnaast was er de deelname aan het Albert Event. Hier werd een presentatie gegeven door een aantal geriaters, dietiste Petra Thurmer en geriatriefysiotherapeut Judith Gijsbertsen.

2014

Uitbreiding van het netwerk om het totale werkgebied van het Albert Schweitzer ziekenhuis te kunnen bedienen. Tijdens het overleg bespreken we o.a. hoe we het netwerk verder kunnen professionaliseren. 

2013

Het afstuderen van Fenna Verdenius is het begin geweest van de oprichting van dit netwerk. Zij heeft met de geriaters uit het Albert Schweitzer ziekehuis een verwijsformulier ontwikkeld, dat voor beide partijen werkbaar is en toch voldoende informatie geeft.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

- Dietetiek, voor problemen rondom voeding, obstipatie, ongewenst afvallen, etc.

 

- Ergotherapie, voor problemen rondom uw thuissituatie, hulpmiddelen, etc.

​​

- Fysiotherapie, voor problemen met uw mobiliteit, vallen, verlies van kracht of conditie.

- Logopedie, voor problemen met uw spraak of met slikken.

 

Waarom dit netwerk?

Door de veranderingen in de zorg blijven ouderen langer thuis wonen. Om deze complexe zorg in de thuissituatie of in een instelling verder te optimaliseren is dit netwerk opgericht. In het netwerk wordt de werkwijze en de verslaglegging op elkaar afgestemd en worden onderwerpen besproken die van toepassing zijn binnen de ouderenzorg. Zo willen wij onze kennis en expertise op pijl houden en daar waar mogelijk verbeteren.

Kwaliteit

Als netwerk willen wij u natuurlijk de beste zorg bieden. 

Wij baseren ons daarbij op de 3 pijlers van Evidence based practise.

#1 Beste beschikbare bewijs voor behandeling

#2 Klinische expertise van de zorgverlener 

#3 Voorkeuren van de cliënt

Waarom kiezen voor een zorgverlener uit dit netwerk?

- Iedereen die aangesloten is bij dit netwerk is gespecialiseerd in zorg voor ouderen

- De contacten tussen de zorgverleners onderling en de geriaters verlopen vlot

- Wij behandelen indien nodig bij u thuis

bottom of page